De VMT, Veiligheids Motor Training, wordt exclusief door een deskundige KNMV-gediplomeerde motorrij-instructeur gegeven. Het bijzondere is dat deze cursus in je eigen vertrouwde omgeving gevolgd kan worden.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat veel verkeersongelukken zich relatief dicht bij huis afspelen. De vertrouwdheid van de weg, met als gevolg dat de verkeersdeelnemer minder oplettend is, speelt daarbij een belangrijke rol. Maar juist als motorrijder ben je kwetsbaar in het verkeer. Er blijkt een grote behoefte te zijn om na het halen van het A-rijbewijs, een meer praktijkgerichte training te kunnen volgen om de vaardigheden als motorrijder te verbeteren.

Deze eendaagse VMT-praktijktraining is een stevige training ,die je samen met minimaal drie andere cursisten volgt. Een uitgelezen mogelijkheid dus om je met vrienden of kennissen aan te melden! Het ochtendprogramma staat in het teken van voertuigbeheersing. Er is veel aandacht voor de balans tussen motor en bestuurder en voor de kijktechniek. ‘s Middags gaan we de openbare weg op, waar diezelfde kijktechniek onder de loep wordt genomen. De instructeur observeert hoe de cursist anticipeert en of de juiste positie op de weg wordt ingenomen. Hij kijkt ook of de snelheid voor de bocht goed wordt aangepast en op de juiste manier wordt benaderd en ingestuurd. Verder komen onderwerpen als remmen bij hogere snelheden, uitwijken en keren in een beperkte ruimte aan bod.

De VMT is zeker geen rijles zoals die bij de reguliere opleiding voor het rijbewijs wordt gegeven. Het is een speciaal ontwikkelde cursus om de vaardigheden bij het motorrijden te verbeteren, waardoor men op een veilige manier meer plezier kan beleven aan het motorrijden. Deze training wordt met een groep van minimaal drie cursisten gedaan. Bij voldoende aanmeldingen wordt in overleg een datum gepland.

Na de training ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname.

De data die nu beschikbaar zijn voor 2021 zijn 14 februari, 28 februari, 14 maart en 28 maart.