Motorrijles van een KNMV instructeur is het allerbeste wat je kunt krijgen !

 

 

 

Het  motorexamen is opgedeeld in drie examens:

1.     Examen Motortheorie

2.     Examen Voertuigbeheersing

3.     Examen Verkeersdeelneming

Bij het examen voertuigbeheersing laat je zeven oefeningen zien. Alle oefeningen tellen even zwaar.

Er zijn vier clusters Uit ieder cluster is één oefening verplicht. Daarnaast doe je uit de clusters twee tot en met vier één extra oefening. Dat betekent dat je vier verplichte oefeningen krijgt en drie oefeningen die de examinator kiest. Je mag elke oefening bij een onvoldoende resultaat één keer overdoen. Om te slagen moet je in totaal vijf van de zeven verschillende oefeningen succesvol afronden. Daarbij voer je in de clusters twee tot en met vier minimaal één oefening correct uit. Dus je laat de examinator op overtuigende wijze zien dat je de motor beheerst bij lage en hoge snelheid. En dat je bij het tot stilstand komen goed kunt remmen.

Het examen verkeersdeelneming kan pas worden afgelegd, als eerst het examen voertuigbeheersing en het theorie-certificaat motor zijn behaald.

De examenrit duurt ongeveer 35 minuten. De examinator rijdt in zijn eigen auto achter je aan. Naast de examinator zit je rijinstructeur. Die zegt onderweg wat je moet doen via het ontvangertje in je helm. De examinator kijkt of je veilig en zelfstandig rijdt. Daarbij let hij onder meer op:

  • kijkgedrag;
  • plaats op de weg;
  • toepassen van verkeersregels;
  • beheersing van de motor in het verkeer.

Sinds 1 november 2017 is de kandidaat verplicht tijdig (!) het formulier gezondheidsverklaring in te vullen op www.cbr.nl, zodat het CBR kan beoordelen of de kandidaat rijgeschikt is. De verklaring van geschiktheid van het CBR is nodig om de reservering van het examen door de rijschool te bewerkstelligen.

Voor het examen Voertuigbeheersing is het volgende nodig:
•    een geldig theoriecertificaat categorie A
•    of een geldig Nederlands rijbewijs categorie B (of A-beperkt)
•    een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs

Voor het examen Verkeersdeelneming is het volgende nodig:
•    een geldig theoriecertificaat categorie A (1 jaar geldig)
•    gezondheidsverklaring, door kandidaat zelf aangevraagd bij het CBR
•    een wettelijk toegestaan geldig identiteitsbewijs.

Na het succesvol afleggen van het praktijkexamen verkeersdeelneming, worden de gegevens elektronisch verzonden naar het Gemeentehuis, waar je ingeschreven staat. Als geslaagde kandidaat kun je hier je rijbewijs aanvragen.

 

Wij rijden op een Kawasaki ER6 of een z650

Kawaa ER6

 Motorrijles van een KNMV instructeur is het allerbeste wat je kunt krijgen !